Středověké město Efes se nachází v provincii Izmir. Jedná se o druhé nejnavštěvovanější místo Turecka, hned po Istanbulu. Pokud budete chtít toto místo na své dovolené v Turecku navštívit, vyhraďte si na něj dostatek času. Fascinující pozůstatky antického města vás vtáhnou do doby Alexandra Velikého a poodhalí dosud vykopané památky.

Historie Efesu

Efes byl hlavním městem provincie Asia v dobách římské říše. O tom, kdy přesně bylo město založeno, se dosud mnoho neví. Nicméně se uvádí, že se tak stalo v 11. století před Kristem. V sedmém století mělo město významné politické a hospodářské postavení. V šestém století se v Efesu začali razit první mince. Město se v průběhu let ocitlo v rukou mnoha vládců a střídavě procházelo krizovými i vrcholnými etapami.

Efes byl také rodištěm slavného filosofa Herakleita. Sídlo zde měla také bohyně lovu – Artemis. Také její chrám patří dosud k nejznámějším památkám Efesu.

Co v Efesu uvidíte

V Efesu se setkáte jak se zbytky antických obytných i společenských budov (divadla, nevěstince, rodinné domy), tak s vykopávkami, které zde provádí archeologové. Jejich práce v Efesu zatím rozhodně neskončila, vždyť město není prozkoumáno ani z poloviny. Kdoví, jaké poklady se zatím skrývají pod zemí.

Zajímavostí Efesu jsou mimo jiné terasovitě stavěné rodinné domy, které jsou uvnitř zdobeny malbami. Za prohlídku rozhodně stojí Celsova knihovna. Pochází z roku 115. V 19. století byla vykopána a kompletně zrestaurována. Knihovna je vidět na dálku, její dominantní sloupoví nelze přehlédnout. Patří vůbec k nejvýznamnějším památkám města.

Turisté užívající si dovolenou v Turecku nejčastěji touží shlédnout již zmiňovaný Artemidin chrám. Ten patřil k sedmi divům světa. Chrám se nachází již mimo centrum Efesu. Stavba této monumentální budovy prý trvala 120 let. Artemidin chrám byl postaven celý z mramoru, a byl první stavbou nového slohu – jónského. Dnes však z Artemidina chrámu mnoho neuvidíte. Jediné, co se z něho zachovalo, je zbytek základů a jeden sloup.