Snad každý, kdo zavítá do Egypta a chce navštívit velké egyptské památky, neměl by opomenout chrámový komplex v Karnaku a Luxoru. Do chrámu v Luxoru se dnes vstupuje od nábřeží – tedy ze západu. Ve starověku byl vchod do chrámového komplexu v Luxoru také ze západní strany, ale nacházel se pod úrovní dnešní ulice na břehu Nilu. Ještě dnes zde najdeme kameny starého nábřeží, kde přistávaly bárky.

Hlavní osa chrámového komplexu v Luxoru je orientována severo-jižním směrem – tedy souběžně s tokem Nilu. Stejně jako komplex v Karnaku také Luxor prošel množstvím změn a přístaveb. Je prokázáno, že se zde nacházela svatyně z období Střední říše< a pravděpodobně zde byl také chrám z období Staré říše.

Královna Hatšepsut (napřed vládla jako regentka za Thutmose III. a poté mu odmítla předat vládu a vládla jako faraon sama) stejně jako její předchůdci pokračovala v rozšiřování chrámu v Karnaku, ale je dokázáno, že její stavební činnost se dotkla i chrámu v Luxoru.

Největší stavby, které zde dnes můžeme vidět, byly postaveny za vlády Amenhotepa III. a Ramesse II. Právě tito faraoni postavili většinu chrámových nádvoří a kolonád. Další zásadní změny zde proběhly za vlády Ptolemaiovců a dále za období římské nadvlády a později v době křesťanské a muslimské.