Pyramidy, monumenty staré několik tisíc let, které najdeme po celém světě. Každý si ale s pyramidami spojí především Egypt – nikde jinde není taková koncentrace pyramid jako právě zde.

Co vedlo starověké Egypťany k tomu, aby pro své faraony stavěli takové monumenty?

Dlouho převládal názor, že pyramidy byly hrobky, kde byl faraon po své smrti pochován. Pyramida mu měla sloužit pro posmrtný život a zaručit, že se přiblíží bohům (resp. stane se jedním z nich). Jenže v žádné pyramidě se nenašla mumie faraona … Ano, v některých pyramidách byly objeveny sarkofágy, některé (např. sarkofág Menkaurea) stihl smutný osud a tak jejich krásu už dnes nemůžeme obdivovat, protože loď, která ho z Egypta převážela se potopila nedaleko Malty.

První pyramida vyrotla v Sakkáře, kde ji pro svého faraona Džosera postavil Imhotep. Stupňovitá pyramida byla původně postavena jako mastaba. Ta byla po dokončení ještě 2x rozšířena až se z ní nakonec po dalších dvou etapách stala právě stupňovitá pyramida (slovy starověkých Egypťanů schody do nebe). Tento postup byl dlouhý čas zpochybňován, ale poslední výzkumy potvrzují, že si pyramida prošla tímto procesem výstavby.

O první „pravou“ pyramidu se jako první pokusil Snofru (zakladatel 4. dynastie) – jenže v Médúmu neuspěl a ani jeho první pokus v Dahšúru nepřinesl ovoce – pro příliš ostrý úhel sklonu stěn začala pyramida vykazovat známky nestability a proto musel být úhel sklonu stěn zmenšen. Do takové pyramidy se ale nemohl nechat faraon pohřbít a proto byla postavena Červená pyramida. Zda byl do ní Snofru pohřben není ale známo.

Jedete s rodinou, tak se určitě pojistěte. Cestovní pojištění online přes náš web a ještě se vyberete to nejlevnější.

Snofruův syn Chufu si nechal postavit první pyramidu v Gíze (známou pod názvem Velká pyramida. Rachef a Menkaure pak postavili další dvě pyramidy v Gíze. Do doby 4. dynastie je datována také Sfinga, takže někdy od roku 2000 př.n.l. by Gíza měla mít tu podobu, jakou známe dnes (pochopitelně s podstatně méně porušenými pyramidami a Sfingou).

Nejstarší pyramidou, kde byly v pohřební komoře objeveny tzv. „Texty pyramid“ je Neferirkareova pyramida. Nebyla ale první, kde byly tyto texty objeveny. S koncem Střední říše docházelo k ústupu pyramid (zejména proto, že se pyramidy staly častým cílem zlodějů) a tak faraoni Nové říše hledali řešení, jak svoje hrobky proti nim uchránit. Tak došlo k výstavbě skalních hrobek na místě, které dnes známe jako Údolí králů.