Ještě v období Střední říše si egyptští faraoni stavěli pyramidy, ale zkušenosti s vykradači přiměly faraony k tomu, aby se podívali po jiném způsobu, jak si postavit důstojný příbytek na věčnost. A tak místo stavět na povrchu monumenty viditelné široko daleko se začalo hledat místo, kde by bylo možné příbytky věčnosti ukrýt. Pro tento účel se výborně hodilo místo, které dnes známe jako Údolí králů.

V Údolí králů nenajdeme ani dvě stejné hrobky – nejstarší hrobky 18. dynastie byly vytesány při příkrých úpatích a na takových místech, kde jejich vstupy měla zakrýt suť a nánosy smetené dešťovými přívaly. Jsou poměrně malé a jejich osa se jednou nebo dvakrát stáčí doleva v pravém úhlu. Pozdější hrobky 18. dynastie a první hrobky 19. dynastie nemají žádné zvláštní uspořádání a jejich osa má vždy jen jeden obrat v pravém úhlu (vždy vlevo) a šachtu v místnosti „E“. Třetí typ hrobek je výrazně větší než oba předchozí a skládá se z řady širokých chodeb, které jsou v jediné ose (nebo se osa mírně uhýbá v polovině délky hrobky vlevo). Tyto hrobky jsou při úpatí mírnějších svahů.

Prvním faraonem, který začal se stavbou hrobky v Údolí králů byl Amenhotep I., jeho hrobka ale zůstala nedokončena a tak první dokončenou a použitou hrobkou byla hrobka jeho nástupce Thutmose I. Hrobka se nachází pod jihovýchodním svahem a působí velmi prostě. Údolí králů se stalo oblíbeným místem pro stavbu hrobek – faraoni sídlili v Thébách (s vyjímkou faraona Achnatona, který během své vlády přestěhoval dvůr do nového města Achetatonu) a Údolí králů se nachází na druhém břehu řeky Nil.

Zcela nepochybně nejznámnější hrobkou v Údolí králů je hrobka KV62 faraona Tutanchamona, kterou objevil v roce 1922 Howard Carter. Ta je svou konstrukcí velice jednoduchá (nebyla původně určena pro Tutanchamona, ale pravděpodobně pro Aje, ale když Tutanchamon zemřel, byl pochován do této hrobky a Aje následně do hrobky, která byla určena Tutanchamonovi). Velice krásná je hrobka KV17 faraona Sethi I. a také hrobka KV9 faraona Ramesse VI. Velice zajímavým stavebním počinem je také hrobka KV5 synů Ramesse II.